De Club

Bridgeclub "De Schelft"
"Gezelligheid Troef"
Opgericht op 29 september 1988
 
Fiets-Kroegen-Bridge Drive  
Noordwijkerhout
Hemelvaartsdag 5 mei 2016 
Verdere informatie en aanmelding op
 
Secretaris: Thea ter Heide Vrolijk terheide-vrolijk@ziggo.nl
 
 
Bridgeclub "De Schelft" speelt op de maandagavond in het cultureel centrum "De Schelft" te Noordwijkerhout. Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van de laatste maandag in augustus tot eind april/begin mei. We beginnen om 19.45 uur en eindigen omstreeks 23.30 uur. Er worden 24 spellen gespeeld, verdeeld over 6 speelrondes. Dank zij onze geautomatiseerde gegevensverwerking zijn binnen 10 minuten na afloop de (voorlopige) uitslagen bekend.
 
Gedenk onze slogan :
Gezelligheid Troef
 
Nieuwe Leden:
Voor mensen die kennis willen maken met bridge spelen op een club, bestaat de mogelijkheid om gratis aan een competitieronde van 5 avonden deel te nemen.
 
 
Bridgelessen:
Eind september start bridgedocent Jeanne Haket samen met Paul Haket met een vernieuwende  bridge methode dat er op gericht is om de lesstof praktisch inzichtelijk te maken. De methode is  innovatief, creatief en constructief. Helemaal aangepast aan de moderne  tijd en het nieuwe denken op bridge gebied.
Zij hebben een mooi programma samengesteld voor zowel beginners, recreanten en gevorderden. Dankzij hun jarenlange ervaring,  betrokkenheid en heldere uitleg kunnen zij iedere bridgespeler naar een hoger niveau brengen.
U kunt als bridger ook onderwerpen aandragen die tijdens het programma vervolgens aan de orde komen.
Kijk voor meer informatie op www.bridgehaket.nl  of bel met Jeanne  Haket 06-12457143.
Uw vragen kunt u ook stellen per email via:  jeanne@bridgehaket.nl