De Club

Bridgeclub "De Schelft"
"Gezelligheid Troef"
Opgericht op 29 september 1988
 
Fiets-Kroegen-Bridge Drive  
Noordwijkerhout
Hemelvaartsdag 25 mei 2017 
Verdere informatie en aanmelding op
 
Secretaris: Thea ter Heide Vrolijk terheide-vrolijk@ziggo.nl
 
 
Bridgeclub "De Schelft" speelt op de maandagavond in het cultureel centrum "De Schelft" te Noordwijkerhout. Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van de laatste maandag in augustus tot eind april/begin mei. We beginnen om 19.45 uur en eindigen omstreeks 23.30 uur. Er worden 24 spellen gespeeld, verdeeld over 6 speelrondes. Dank zij onze geautomatiseerde gegevensverwerking zijn binnen 10 minuten na afloop de (voorlopige) uitslagen bekend.
 
Gedenk onze slogan :
Gezelligheid Troef
 
Nieuwe Leden:
Voor mensen die kennis willen maken met bridge spelen op een club, bestaat de mogelijkheid om gratis aan een competitieronde van 5 avonden deel te nemen.
 
 
Bridgelessen:
Eind september start bridgedocent Jeanne Haket samen met Paul Haket met een vernieuwende  bridge methode dat er op gericht is om de lesstof praktisch inzichtelijk te maken. De methode is  innovatief, creatief en constructief. Helemaal aangepast aan de moderne  tijd en het nieuwe denken op bridge gebied.
Zij hebben een mooi programma samengesteld voor zowel beginners, recreanten en gevorderden. Dankzij hun jarenlange ervaring,  betrokkenheid en heldere uitleg kunnen zij iedere bridgespeler naar een hoger niveau brengen.
U kunt als bridger ook onderwerpen aandragen die tijdens het programma vervolgens aan de orde komen.
Kijk voor meer informatie op www.bridgehaket.nl  of bel met Jeanne  Haket 06-12457143.
Uw vragen kunt u ook stellen per email via:  jeanne@bridgehaket.nl
 
BRIDGECLUB DE SCHELFT
 
NOORDWIJKERHOUT
 
FIETS-KROEGEN-BRIDGE-DRIVE
Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017  - organiseert BC De Schelft voor de 16e  maal,
de Fiets Kroegen Bridge Drive van Noordwijkerhout.
Verspreid over 5 locaties, op fietsafstand, kunt u deelnemen aan deze gezelligheidsdrive en de mooie omgeving van Noordwijkerhout (her)verkennen, (eventueel met de auto).
Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 per paar. Voor dit bedrag organiseren we de bridge-drive, krijgt u een broodjeslunch met een kopje soep én een consumptie in elke locatie.
Op 25 mei dient u de wedstrijdbescheiden tussen 9.30 en 10.00 uur op te halen bij Hotel van der Geest,  Zeestraat 7a,  in het centrum van Noordwijkerhout. (2211 XA)
(Telefoon 0252-372306)
Na 10.15 uur bent u te laat en roepen we vervangers op (inleg wordt niet gerestitueerd).
De drive begint om 10.30 uur, de prijsuitreiking wordt verwacht rond 17.30 uur.
Er zijn prijzen in natura voor de eerste 5 paren  en daarna prijzen voor elk 10e paar.
De toernooivorm is topintegraal.
 
Aanmelden kan via:
 
Bridgewinkel Ton sur Ton, Havenstraat 21 te Noordwijkerhout. Of via de mail naar terheide-vrolijk@ziggo.nl o.v.v. van uw naam, naam partner, incl. voorletters en bondsnummer en tel.nummer.
Inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld  (€ 55,00 per paar) is bijgeschreven op rekeningnummer  NL88 RABO 0346 9401 17 t.n.v. Bridgeclub De Schelft o.v.v. kroegendrive; naam en naam partner.
Meer informatie vindt u ook op https://www.nbbclubsites.nl/club/9028 (www.bcdeschelft.nl)  
        * bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen
* Meer informatie Tel. 0252-374218 - 0610834531
 
Let er wel op, dat de gegevens van u en uw partner duidelijk vermeld zijn, opdat meesterpunten verrekend kunnen worden. De volgorde van inschrijving wordt bepaald door de volgorde van de betalingen.   Uw betaling dient uiterlijk op 15 mei  bij ons binnen zijn.
 
U kunt vooraf en bijtijds een fiets huren bij:
Sam van Dam 06 - 12.08.98.58. 
     www.rent-a-bikevandam.nl       E-mail: info@rent-a-bikevandam.nl