De Club

Van de Voorzitter

Het Bestuur

Speellocatie

Agenda

Uitslagen

Algemeen

Contributie

Statuten

Huishoudelijkreglement

Wedstrijdreglement

Bridge Etiquette

Nieuwe Alerteerregeling

Foto's

Invallers

Links

Bridgegedicht

Fietskroegendrive

 
Contributie  2013-2014:
Voor komend verenigingsjaar bedraagt de contributie voor:      
Spelend lid:                     58,00       
Niet spelend lid:               30,00                               
Dubbellid:                       49,00
 
Betaling van de contributie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 november 2013 op bankrekening nr. 346940117  of   NL88RABO0346940117
t.n.v.    Bridgeclub De Schelft   Noordwijkerhout
U kunt de contributie ook contant betalen aan de penningmeester, maar dan wel graag gepast.